Individuele begeleiding

Perioden van verandering en crisis zijn een kans om nieuwe inzichten op te doen over jezelf en het leven.

Begeleiding is gericht op het herstellen van het contact met en het evenwicht in jezelf. Afhankelijk van de persoonlijke vraag wordt gewerkt met gerichte oefeningen, die tot doel hebben de energiestroom en energielichamen in harmonie te brengen, zowel op fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel niveau.

Yoga Therapie (klank) , ademhalingsoefeningen en meditatie zijn hierbij hulpmiddelen. Intuïtieve ontwikkelingstechnieken en psychosynthese oefeningen van Phyllis Krystal werken bevrijdend als je beperkingen ervaart in of door relatie(s) met anderen.

Alchemic Healing is een van de zuiverste verbindingen met de oude alchemistische wijsheid. Het werd door de Bron rechtstreeks aan Tareth gegeven. Het is een krachtige en liefdevolle helingskracht die je ondersteunt om de trillingsfrequentie van de chakra's te verhogen en en om je te verlossen van oude belemmeringen en trauma's.

De Bowen Techniek is een zachte en helende behandelingsvorm waarbij met duimen en vingers een rollende beweging wordt gemaakt over de spieren en het bindweefsel op specifieke plaatsen op het lichaam. Op een subtiel en ontspannen wijze wordt het zelfherstellende vermogen van het lichaam gestimuleerd om balans te zoeken en pijn te verminderen.

Je kunt je aanmelden via het aanmeldingsformulier.
Raja Yoga therapie

Harmonie – energiebalans – is een fundamentele neiging van het lichaam, net als van de natuur om ons heen. Ziekte, als een weerspiegeling van onze relatie met onszelf en met de omgeving, wordt gezien als een uiting van disharmonie of disbalans.
Ziekte kan echter een kans zijn om het lichaam beter te leren kennen en naar de signalen te leren luisteren. Door activiteit af te wisselen met ontspanning kunnen wij ons weer opladen. Vanuit ontspanning wordt het mogelijk te ervaren dat wij meer zijn dan ons lichaam, onze emoties en gedachten.

De Yoga therapie is gericht op de fysieke, mentale, emotionele, sociale en spirituele gezondheid. In India is het een vorm van volksnatuurgeneeskunde die al decennia geaccepteerd wordt als preventief en therapeutisch middel om het lichaam te ontdoen van spanning en gifstoffen en om de vitale krachten te doen stromen en in balans te brengen.
De levensenergie die door yogaoefeningen vrijkomt, reguleert en brengt evenwicht in o.a. het ademhalingsmechanisme, de bloedsomloop, het hormonale systeem en het zenuwstelsel.
Ook emoties die zijn opgeslagen als lichamelijke spanning, worden in evenwicht gebracht c.q. losgelaten.
De rust en ontspanning die zijn verkregen door de oefeningen vertragen de stofwisseling en met vooral een gunstige uitwerking op het zenuwstelsel en de bloeddruk.

Tijdens een therapiesessie kan worden gewerkt met oefeningen uit de onderstaande categorieën. Doel van de oefeningen is steeds de energiestroom en energielichamen in harmonie brengen. De oefenkeuze wordt bepaald door de persoonlijke vraag van de cliënt.

• fysieke oefeningen en ademhalingsoefeningen
• klank (Phonatherapie)
• energetische oefeningen en visualisaties
• meditatie: het richten van de gedachten - het leren schouwen en reflecteren
• gesprekken m.b.v. de yoga filosofie: het leren inzien dat geleerde gewoontes en overtuigingen losgelaten kunnen worden

Uitgangspunt bij yoga therapie is steeds het bevorderen van de zelfstandigheid en het zelfhelende vermogen van de cliënt en het zonder waardeoordeel accepteren wat er NU ervaren wordt.

terug naar boven ^

De Bowen Techniek

De Bowen Techniek is een zachte en helende behandelingsvorm. Daarbij wordt met duimen en vingers een rollende beweging gemaakt over spieren en bindweefsel.

Bij o.a. de onderstaande klachten kan een Bowen behandeling verlichting geven:

Om de klacht te doen verminderen zijn meestal drie behandelingen (eens per week) nodig. Voor chronische aandoeningen zijn méér behandelingen nodig.

Lees meer over deze techniek en over de onderzoekspublicaties die de werking van de Bowen Techniek voor frozen shoulder, rsi klachten en migraine bevestigen op www.bowen.nl en www.thebowentechnique.com.

terug naar boven ^